Geisha – Japan

 

Lisbeth Fall
Textila bilder

 

Jag föddes 1942 i en liten järnvägsort i Norrbotten

och kom till Göteborg som 9-åring där jag blev

storstadstös. 1965 var mina arkitektstudier slut-

förda och arbetslivet började med boende i Små-

land, Östergötland, Hälsingland och Blekinge.

Högskolestudier följde, parallellt med arbete, i Bild

och form, Våra naturresurser, Sociologi med sam-

hällsbyggande, Kulturgeograf samt allehanda tex-

tila kortkurser. Sätergläntans 2-veckorskurs med

Helena Hernmark blev vändpunkten för mitt textila

skapande.

 

Har deltagit i följande utställningar:

 

• Ljusdals museum 2002

• Konsthantverkarna i Jönköping 2003

• Jönköpings läns museum 2005

• Vetlanda museum 2009

• Höglandets konstronda 2009

 

Lisbeth i ateljén

 

Kulturmöten

 

Utställningens bilder är utförda på temat kulturmöten. Vi människor lever våra liv med synnerligen olika

villkor. Vi påverkas av platsen på jordklotet, de snabba förändringar som sker klimatmässigt, ekono-

miskt, socialt och kulturellt. Främst är det jag med min personlighet som påverkas i mina möten med

platsen, miljöer och andra människor. I mötet påverkas alla mina sinnen och känslor. Något blir bestå-

ende och följer med in i framtiden. Vad har jag lärt mig?

Genom min vävda bild i dess form, färg, struktur och stämning vill jag om möjligt, förmedla ett möte

som påverkat mig. Mina många resor runt om i världen och möten med nya kulturer gav många vänner

med andra erfarenheter och livsbetingelser än mina egna. Att dessutom nära få följa barn och barnbarns

utveckling har allt sammantaget gett erfarenheter och insikter som söker sig nya uttrycksformer på det

textila området.

Efter ett år på Hemslöjdens kursgård Sätergläntan i Dalarna, där vårt textila kulturarv fck bli utgångs-

punkt för mitt skapande, kunde jag gå vidare i mitt arbete för lokal utveckling genom att använda garnet

och tråden.

Med mina textila alster hoppas jag kunna förmedla betydelsen av handens arbete och ögats skarpa

iakttagelseförmåga, genom att kunna se färgernas mångfald, ljusets infall och variationer, i allt från den

tjocka ulltråden till den tunna, tunna, spunna tråden vare sig den är av ull eller lin. Jag vill arbeta vidare

med de strukturer och motsatser som väven kan ge upphov till vare sig produkten är tänkt för vardag

eller enbart till lyst. Det handlar om att själv uppleva glädje och förmedla glädje till varandra.

 

Bostadshus i La Boca, Buenos Aires, Argentina.

 

 

Nu förstår jag Evert Taubes förtjusning över La Boca, som den framstår i hans visor från förra seklets bör-

jan. Han kom dit i slutet av den verkliga glansperioden i La Boca med tango, dans och frande människor.

Under mitten av 1800-talet växte världens sjöfart väldigt. I Argentina utvecklades La Boca, strax söder om

dåvarande stadscentrum, till den stora hamnstaden. Ny kanal grävdes för djupgående fartyg som an-

lände i stort antal. Hamnarbetare och sjömän bosatte sig där och immigrationen ökade snabbt. Varuhus

och fabriker för insaltning av kött från det väldiga Pampas, växte upp. De nyanlända arbetarna, de åter-

vändande soldaterna, de judiska grupperna, alla hade de med sig sin speciella musik som blandades med

den lokala befolkningens. En ny musikstil uppstod, Tangon. Den första signerade tangon skrevs 1896 av

Rosendo Mendizabal.

Det var arbetarnas musik. År 1917 spelades de första lokala skivorna in av Carlos Gardel. De stora immi-

grantgrupperna i början av 1900-talet tog in tangon och den blev allt mera internationellt känd.

La Boca, stadsdelen där de många arbetarna bodde, växte så det knakade. Byggnadsmaterialet kom oftast

från sjunkna eller övergivna skepp i hamnen. Traditionen att måla husen i bohemiska färger utvecklades av

en man, boende i La Boca, Benito Quinquela Martin, som senare blev en känd konstnär. Han målade i

starka färger. De boende inspirerades av honom och målade sina hus allt mera i allt starkare färger.

Många av husen fnns fortfarande kvar och underhålls väl. Musiken kan avlyssnas av musikanter på gatan

och på torget säljs ännu hantverk och målningar från området. Turisterna lockas hit i stora skaror.

 

Lisbeth Fall

Marvao, den gamla staden, Portugal

 

  
Kungsleden, Lappland

 

Klicka här för att titta på fler textilbilder av Lisbeth Fall.

 

 

 

Olja

 

Hjärtligt välkomna! Inga-Lill, Lotta och ”Brand-Johan”.

 

 

© Galleri Smedbyn. Smedbygatan 3C, 561 42 Huskvarna. Tel 036-14 35 70
brandjohan@gallerismedbyn.se