Kjell Sundberg


Kloka Safi. "Ur prinsen och den dygdiga flickan". (av Britta Greta Löfquist)

<< TILLBAKA

© Galleri Smedbyn. Smedbygatan 3C, 561 42 Huskvarna. Tel 036-14 35 70
brandjohan@gallerismedbyn.se