Zdravko Jojic


Vid källan. Olja
Född 1951. Utbildad vid Konstakademin i
Sarajevo
1979–83.
Medlem av Konstakademikernas förening i Bosnien och Herzegovina, samt Italien–Jugoslaviska Centret för kulturellt samarbete.

Jojic har mottagit följande utmärkelser:

1983 Konstakademins i Sarajevo årliga pris i måleri.

1985 Målarkolonin i Poctejs utmärkelse vid Unga Konstnärers majutställning.

1986 Utmärkelse vid Srebrenik, staden öppen för konst, under den internationella porträttfestivalen 1986 i Tuzla. 

 

 

 

 


...hälsar Jojic välkommen
tillbaka med en spännande
utställning. 1993 var en
stor succé för konstnären
och vår uppskattade
publik. Jojic har under
åren i Sverige blivit en
etablerad och omtyckt
konstnär, numera bosatt
och verksam i Malmö.

Välkomna!

Inga-Lill & "Brand-Johan"


Jojics konst påbörjades spontant, men metodiskt och med ett intuitivt sökande bland former.
De färdiga, orealistiska och automatiska, mekaniska former han använder slår tillbaka färgerna – för att senare handskas mer tjänstvilligt och tacksamt med papper på duk. Det drivande i skikten är de olika färgtonerna, som ideligen återkommer tålmodigt och eftertänksamt som en vacker utformning på bilderna. I utformning handskas han med närvaron, som på ett rationellt sätt återkommer som ett ofrånkomligt äventyr. Jojic använder sig ingalunda av något egendomligt i sin konst, utan genom överflödet visar han var han hör hemma – det kännetecknar hans personliga inställning till konsten.

Maliha Husedzinovic
Konstkritiker

Det som lockade mig och gav mig ingivelsen till upptäckten var Jojics färgkompositioner. Färgerna skapar - utan att störa - fina porträtt, tysta och storartade. Ansikten utan ögon och mun, men enbart huvudets lutning, som före en rörelse, får betraktaren att känna en klump i halsen. Det för tanken till Bosnien genom århundradena. Det för tanken till hetsiga passerande erövrare, till en trotsig bosniska. Det för tanken till Hasanaginica, till Drinas broar, till mörka bosninska skogar och ekot av folksånger. Det för tanken till Bosninen om man har upplevt detta land som jag har upplevt det bland bosnierna.

Elena Banfichio Disanto
Professor

© Galleri Smedbyn. Smedbygatan 3C, 561 42 Huskvarna. Tel 036-14 35 70
brandjohan@gallerismedbyn.se